Trang chủ / Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục – ý nghĩa và sứ mệnh cao cả

Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục – ý nghĩa và sứ mệnh cao cả

Phi Long 12 Th5, 2021 Blog

Sứ mệnh của ngành giáo dục là rèn luyện và phát triển con người, đào tạo nên những công dân có tâm có đức phục vụ cho Tổ Quốc. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” là một trong những kỷ niệm chương đáng tự hào và có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp của những cá nhân có cống hiến tích cực trong ngành giáo dục.

Tiêu chuẩn xét kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

Cá nhân trong ngành giáo dục

Cá nhân trong ngành giáo dục bao gồm những giáo viên, công chức, viên chức, công nhân viên, cán bộ như sau:

– Đang làm việc, công tác, nghiên cứu, phục vụ tại các trường học và cơ sở giáo dục thuộc hệ giáo dục của nhà nước.

– Đã làm việc, công tác, nghiên cứu, phục vụ tại các trường học và cơ sở giáo dục thuộc hệ giáo dục của nhà nước nhưng đã nghỉ hưu hoặc dừng làm việc theo đúng các quy định của Việt Nam.

– Đã làm việc, công tác, nghiên cứu, phục vụ tại các trường học và cơ sở giáo dục thuộc hệ giáo dục của nhà nước nhưng đã chuyển ngành khác để làm việc và cống hiến.

Cá nhân trong ngành giáo dục công tác trên 20 năm sẽ được xét tặng danh hiệu. Ảnh: Internet.

Cá nhân trong ngành giáo dục công tác trên 20 năm sẽ được xét tặng danh hiệu. Ảnh: Internet.

Những cá nhân trong ngành giáo dục phải có đầy đủ những tiêu chuẩn sau đây để xét trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”:

– Có 20 năm trở lên công tác và làm việc trong ngành giáo dục cũng như thực hiện và hoàn thành đầy đủ, trọn vẹn các nhiệm vụ tại nơi công tác.

– Có những danh hiệu như Anh hùng lao động, Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân,… hoặc tham gia nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành giáo dục và có được giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.

Một số trường hợp được xét tặng sớm kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” như:

– Cá nhân công tác và làm việc tại môi trường khó khăn theo quy định của Nhà nước.

– Cá nhân có những danh hiệu như “Giáo viên giỏi” hoặc “Chiến sĩ thi đua”  cấp cơ sở hoặc cấp bộ.

Cá nhân công tác trong hoàn cảnh đặc biệt sẽ được xét tặng sớm. Ảnh: Internet.

Cá nhân công tác trong hoàn cảnh đặc biệt sẽ được xét tặng sớm. Ảnh: Internet.

Cá nhân ngoài ngành giáo dục

Cá nhân ngoài ngành giáo dục bao gồm cá nhân định cư trong nước và cá nhân định cư tại nước ngoài hoặc là người nước ngoài nhưng có những cống hiến tích cực cho sự phát triển của ngành giáo dục Việt Nam.

Tiêu chuẩn xét kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của cá nhân định cư trong nước:

– Phải giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy của Đảng và Nhà nước ít nhất một nhiệm kỳ; có công lãnh đạo và thực hiện những nhiệm vụ có sự ảnh hưởng tích cực đến phát triển giáo dục.

– Tham gia nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành giáo dục và có được giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước .

– Đóng góp, ủng hộ về mặt tài chính, hỗ trợ cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục nhất định.

Cá nhân ngoài ngành giáo dục đạt tiêu chuẩn để được xét tặng danh hiệu. Ảnh: Internet.

Cá nhân ngoài ngành giáo dục đạt tiêu chuẩn để được xét tặng danh hiệu. Ảnh: Internet.

Tiêu chuẩn xét kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của cá nhân định cư tại nước ngoài hoặc là người nước ngoài:

– Đóng góp những công lao tích cực cho sự phát triển của sự nghiệp giáo dục Việt Nam.

– Góp phần phát triển quan hệ quốc tế, tạo dựng mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước bạn bè trên thế giới.

Quy trình xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

Lập hồ sơ đề nghị xét tặng

Hồ sơ đề nghị xét tặng bao gồm hai hồ sơ. Đó là hồ sơ cá nhân và hồ sơ đơn vị.

Hồ sơ cá nhân:

+ Bảng tóm tắt thành tích và danh hiệu cá nhân đã đạt được. Yêu cầu ghi đầy đủ, trung thực, không tẩy xóa, có xác thực của cơ quan có liên quan.

+ Giấy xác nhận công tác tại đơn vị có hoàn cảnh khó khăn (nếu có).

+ Đối với những người định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài phải có xác thực của các cơ quan ngoại giao, trụ sở của Việt Nam ở nước ngoài.

Hồ sơ đơn vị:

+ Công văn đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

+ Danh sách các cá nhân được đề cử xét tặng.

+ Hồ sơ của các cá nhân được đề cử xét tặng.

+ Đối với những người định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài phải có xác nhận của Bộ Ngoại giao và Bộ Công an.

Cá nhân cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ mới được xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Ảnh: Internet

Cá nhân cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ mới được xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Ảnh: Internet

Tiến độ thực hiện

Các đơn vị giáo dục hoàn thành hồ sơ trong vòng 14 ngày (2 tuần).

Các cá nhân lập hồ sơ xét tặng gửi lên Hội đồng đơn vị giáo dục đang công tác. Đơn vị công tác sau đó sẽ họp và xét duyệt những cá nhân đủ tiêu chuẩn xét tặng.

Đơn vị công tác thống nhất, lập hồ sơ và gửi hồ sơ những cá nhân đề nghị xét tặng lên Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương.

Ý nghĩa của kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

Niềm tự hào của những người cống hiến cho ngành giáo dục

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” là kỷ niệm chương danh giá, đánh dấu mốc quan trọng, khẳng định công sức cũng như tâm huyết của những cá nhân đã dốc hết tấm lòng cho sự nghiệp trồng người của Tổ quốc.

Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp quan trọng, có ý nghĩa góp phần giúp Việt Nam trở thành nước phát triển. Bởi giáo dục là đào tạo thế hệ trẻ, mà thế hệ trẻ là nhân lực tài năng của nước nhà.

Những người công tác trong ngành giáo, dù là giáo viên hay nhà nghiên cứu giáo dục vẫn luôn trăn trở, đặt sự tận tâm và  trí tuệ của mình qua từng sự phát triển của học sinh.

Vì vậy, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” như một niềm tự hào, một lời cảm ơn chân thành đối với những người cống hiến cho giáo dục.

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” là danh hiệu danh giá. Ảnh: Internet.

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” là danh hiệu danh giá. Ảnh: Internet.

Động lực thúc đẩy công dân cống hiến cho sự nghiệp giáo dục

Sự nghiệp giáo dục là một sự nghiệp lâu dài và bền bỉ, đòi hỏi những người theo sự nghiệp này phải thật kiên trì, tâm huyết mới có thể gặt hái được trái ngọt.

Đó chính là sự trưởng thành của từng thế hệ học sinh hay những bước phát triển từng ngày của chương trình giáo dục. Ngoài ra, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cũng chính là trái ngọt cho quá trình cống hiến thầm lặng ấy.

Kỷ niệm chương sẽ được coi như là trái ngọt mang tính chất thúc đẩy không chỉ cho những cá nhân trong ngành giáo dục mà còn cho những cá nhân ngoài ngành có động lực cống hiến cho sự nghiệp cao cả này.

Sự nghiệp giáo dục giúp đất nước phát triển. Ảnh: Internet.

Sự nghiệp giáo dục giúp đất nước phát triển. Ảnh: Internet.

Khẳng định vị thế của ngành giáo dục trong công cuộc xây dựng đất nước

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” là kỷ niệm danh giá cho Nhà nước cấp tặng cho những cá nhân xứng đáng. Vì vậy những cá nhân nhận được danh hiệu này đều là những cá nhân xuất sắc và có cống hiến tích cực.

Những cống hiến cho ngành giáo dục là những cống hiến quan trọng nhưng lại vô cùng thầm lặng. Giáo dục phát triển sẽ giúp cho nền kinh tế cũng như quan hệ quốc tế của đất nước phát triển.

Giáo dục phải tiên tiến, văn minh thì mới có thể đào tạo nên những công dân tài năng, trí tuệ và tâm huyết. Một đất nước có những người công dân như vậy mới có thể phát triển bền vững, lâu dài và vững mạnh.

Kỷ niệm chương danh giá này đã góp phần khẳng định tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục đối với sự phát triển vững mạnh của Tổ quốc.

Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp thầm lặng. Ảnh: Internet.

Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp thầm lặng. Ảnh: Internet.

Những mẫu kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” đẹp và ý nghĩa

Hiện nay có rất nhiều cơ sở sản xuất và cung cấp kỷ niệm chương và quà tặng Hưng Thịnh là một trong những cơ sở uy tín, chất lượng được khách hàng ưa chuộng.

Quà tặng Hưng Thịnh cung cấp rất nhiều mẫu kỷ niệm khác nhau, trong đó có kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”. Sản phẩm bên quà tặng Hưng Thịnh luôn hội tụ đầy đủ ba tiêu chí đó là: giá cả hợp lý, sản phẩm chất lượng và uy tín hàng đầu.

Sản phẩm tại đây được sản xuất với quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng bền đẹp với thời gian. Ngoài ra Hưng Thịnh còn nhận in khắc kỷ niệm chương theo yêu cầu của khách hàng. Đặc biệt tại quà tặng Hưng Thịnh, khách hàng có thể in khắc sản phẩm sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình, trong đó đương nhiên rồi, luôn có những kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” bắt mắt và đầy ý nghĩa.

Kỷ niệm chương tại quà tặng Hưng Thịnh luôn đảm bảo uy tín và chất lượng

Kỷ niệm chương tại quà tặng Hưng Thịnh luôn đảm bảo uy tín và chất lượng

Sau đây là một số mẫu kỷ niệm chương được sản xuất và kinh doanh tại quà tặng Hưng Thịnh:

Kỷ niệm chương pha lê 

Pha lê là một trong những chất liệu làm kỷ niệm chương đẹp, long lanh và sang trọng. Mẫu kỷ niệm chương có phần cắt và tạo hình động đáo, hiện đại kết hợp với phần in khắc tỉ mỉ, được hoàn thành theo từng nhu cầu của khách hàng. Chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hợp lý cho mọi khách hàng.

Kỷ niệm chương pha lê mang vẻ đẹp hiện đại

Kỷ niệm chương pha lê mang vẻ đẹp hiện đại

Kỷ niệm chương pha lê hình ngôi sao

Kỷ niệm chương pha lê hình ngôi sao có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Ngôi sao tượng trưng cho sự tỏa sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm. Điều này nói lên rằng, mỗi cống hiến dù nhỏ nhất của từng cá nhân sẽ giúp cho nền giáo dục trở nên tươi sáng như những vì sao.

Kỷ niệm chương pha lê hình ngôi sao mang ý nghĩa đặc biệt

Kỷ niệm chương pha lê hình ngôi sao mang ý nghĩa đặc biệt

Kỷ niệm chương gỗ đồng 

Kỷ niệm chương gỗ đồng là kỷ niệm được ưa chuộng hiện nay. Vì sự sang trọng, hiện đại và đẳng cấp mà kỷ niệm chương mang lại.

Kỷ niệm chương gỗ đồng được ưa chuộng

Kỷ niệm chương gỗ đồng được ưa chuộng

Kỷ niệm chương thủy tinh 

Kỷ niệm chương thủy tinh có giá thành hợp lý nhưng đem đến giá trị sử dụng lâu bền và vẻ đẹp tinh tế cho người sở hữu chúng.

Kỷ niệm chương pha lê có giá thành hợp lý

Kỷ niệm chương pha lê có giá thành hợp lý

Kết

Tại quà tặng Hưng Thịnh, khách hàng sẽ được trải nghiệm rất nhiều ưu đãi đặc biệt cùng đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tình và uy tín. Mỗi sản phẩm bên Hưng Thịnh đều sản xuất dựa trên nhu cầu và yêu cầu của khách hàng. Cam kết đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Liên kết xã hội